Imre herceg terv


Imre herceg terv – közelebb egymáshoz

A Magyar Cserkészszövetség a Familiare Társadalomszervező Központtal közösen valósítja meg több, mint 3 éves programját, melynek lényege a közösségfejlesztés és a tanításon kívüli nevelés. Mivel a cserkészet egyik alapja a segítőkészségre való törekvés, ami a cserkésztörvények és a cserkészfogadalom szövegében is megnyilvánul, ezért az uniós támogatású projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és fiatalok élményalapú programok során ismerjék meg a társadalmi szerepvállalás jelentőségét, és ezáltal életrevaló, magukért és másokért felelősséget vállalni tudó felnőttekké váljanak. A 2021 májusig tartó program során a nevelési-módszertani anyagok kidolgozása mellett a gyermekek tanításon kívüli programokon, táborokban, műhelymunkákon, felkészítéseken vehetnek részt, ahol megismerhetik az önkéntesség, elfogadás és befogadás fogalmát, emellett pedig jó lehetőség adódik készségeik fejlesztésére, ismereteik bővítésére az iskolán kívüli időszakokban. 

Az alapító Lord Baden-Powell of Gilwell az 1937-es cserkész világdzsemborin elmondott szavai szerint „a cserkészegyenruha elrejt minden, országon belüli társadalmi különbséget, és az egyenlőséget szolgálja; de még ennél is fontosabb, hogy elrejti a nemzeti, faji és vallási különbségeket is, és mindenkivel érezteti, hogy együtt egy nagy testvériség tagjai”. Ennek a szemléletnek a figyelembevétele mellett a cserkészet, és az Imre herceg terv az egyik leghatékonyabb kompetenciafejlesztő program, hiszen a cserkészmódszer által szisztematikusan, gyakorlatorientáltan fejlesztjük a gyermekek szociális képességeit és kompetenciáit, melyek összecsengenek az EU preferált vállalkozói és munkavállalói készségi és képességi elvárásokkal.

A Familiare Társadalomszervező Központ a projekt során az Ifjúsági Vezetőfelkészítő Program keretében a 18 és 25 év közötti fiatalok részére biztosít felkészítési lehetőséget a felnőtté váláshoz vezetői képességek elsajátítására, a nagybetűs élet megkezdéséhez.

Projektmenedzsment tagjai

dr. Szabó Márton projektmenedzser (szabo.marton@mcssz.hu)
Kovács András pénzügyi vezető (kovacs.andras@mcssz.hu)
Hajnáczky Tamás szakmai vezető (hajnaczky.tamas@mcssz.hu)

Kedvezményezett neve

Konzorciumvezető: Magyar Cserkészszövetség
Kozorciumi tag: Familiare Társadalomszervező Központ

Projektazonosító

EFOP-1.3.6-17-2017-00001

Projekt címe

Imre herceg terv – közelebb egymáshoz

Projektidőszak

2017.10.01-2021.05.31 (44 hónap)

Támogatási keretösszeg

100% intenzitással 1.086.116.413 Ft (MCSSZ 809.379.413,- forint; FTK 276.737.000,- forint)

Indikátorok

25 éven aluli résztvevők száma: 9600 fő
Kidolgozott új képzési módszertanok száma: 3 db
Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 10 db

Műszaki-szakmai mutatók:

  1. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése
    A projekt keretében tananyagok, módszertani- és támogató anyagok kidolgozása, azaz nem-formális pedagógiai módszereken alapuló, hiánypótló tananyagok és módszertani anyagok száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 3 db
  2. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése
    25 év alatti fiatalok bevonása a projekt keretében szervezett oktatásba, továbbképzésekbe, azaz oktatásban, tréningben, továbbképzésben, kompetenciafejlesztésben résztvevők száma Az eredmény számszerűsíthető célértéke 1400 fő.
  3. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése
    Támogatott, megvalósult programok, rendezvények, azaz a közvetlen célcsoport részére, továbbá az együttműködések keretében szervezett programok, rendezvények száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 40 db.


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.