Lépj át a határaidon

A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel  (EMET) közösen valósítja meg a Lépj át a határaidon! című EFOP–1.12.1-17-2017-00009 kódszámú projektjét 2018 január 1. és 2020 december 31. között. A pályázati konstrukció általános célkitűzése a Kárpát-medence szomszédos országai közötti tematikus együttműködések erősítése az ifjúságügy, az egészségügy, a közösségfejlesztés és a társadalmi felzárkózás területén (pályázati felhívást részletes tartalmáról itt tájékozódhatsz). 

A határon átívelő együttműködések tematikájában, a Magyar Cserkészszövetség kiemelten fontos célja, a Kárpát-medence magyar cserkészei közötti együttműködések megerősítése, új kapcsolatok életre hívása, a szövetségek, csapatok és cserkészvezetők közötti szakmai tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok megosztása, valamint a Kárpát-medence cserkészei számára különféle kulturális fesztiválok, sport programok, táborok, illetve kompetenciafejlesztő workshopok és konferenciák szervezése és lebonyolítása.  

A projekt során különös figyelmet fordítunk az egyes partnerszervezetek (a határon túli cserkészszövetségek) adottságaira és valós igényeire, hogy minél hatékonyabb módon, minél maradandóbb és gyümölcsözőbb kapcsolatok születhessenek a projektre szánt három évet követően is. 


A szakmai irányítás tagjai


Megvalósítók
 • Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 • Kozorciumi tag: Magyar Cserkészszövetség

Projektidőszak
2018.01.01-2020.12.31 (36 hónap)

Támogatási keretösszeg
1.000.000.000 Ft (EMET 332.500.000,- forint; MCSSZ 667.500.000,- forint)

Mérföldkövek és elvárt számszerűsíthető eredmények
 1. mérföldkő: a támogatási szerződés megkötésének időpontjától, de legkésőbb az igényelhető előleg kifizetésétől számított 6. hónap utolsó munkanapjáig megköti az együttműködési megállapodásokat, valamint az összes elszámolható költség  legalább 10 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 
 2. mérföldkő: Ezt a mérföldkövet legkésőbb 2018 október 31-ig szükséges tervezni, hogy az indikátorok 2018-ra előirányzott célértékét határidőre teljesíti (amennyiben releváns az adott tevékenységcsoportot megvalósító konzorciumra a szóba forgó indikátor), a nevesített mutatók legalább 30%-át eléri az összes mutató esetében, továbbá az összes elszámolható költség legalább 30%-áról kifizetési igénylést nyújt be.  
 3. mérföldkő: a projekt megvalósítási időtartamának felénél a nevesített mutatók legalább 45%-át eléri az összes mutató esetében, továbbá az összes elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési igénylést nyújt be.  
 4. mérföldkő: A nevesített mutatók 100%-át eléri az összes mutató esetében, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 36 hónapon belül.  

Indikátorok
 • Önkéntes programokban résztvevők száma: 2750 fő - ebből MCSSZ: 2750 fő
 • 25 éven aluli résztvevők száma: 1650 fő - ebből MCSSZ: 1585 fő
 • Közvetített önkéntesek száma: 220 fő - ebből MCSSZ: 220 fő

Műszaki-szakmai mutatók
 1. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A projekt keretében szervezett tematikus rendezvények (konferencia, workshop, tábor, fesztivál, szakmai találkozó stb.) száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 50 db. (ebből MCSSZ 50 db)
 2. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Tematikus rendezvényeken résztvevők száma Az eredmény számszerűsíthető célértéke 2000 fő. (ebből MCSSZ 2000 fő)
 3. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A projekt keretében megvalósított szakmai hálózati tevékenységbe bevont magyarországi szervezetek száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 4 db. (ebből MCSSZ: 4 db)
 4. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Bevont határon túli együttműködő partnerek száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 6 db. (ebből MCSSZ: 4 db)
 5. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A projekt tevékenységek hatására létrejött, középtávú (legalább a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig szóló) határon átnyúló együttműködések, partnerségek száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 10 db. (ebből MCSSZ: 6 db)
 6. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A projekt keretében megvalósított önkéntes programok száma. Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 20 db. (ebből MCSSZ: 20 db)


A projekt célja

A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel közösen valósítja meg Lépj át a határaidon elnevezésű projektjét, melynek középpontjában a Kárpát-medencei térségben élő gyermekek és fiatalok kompetenciafejlesztése áll. Ezt a megvalósító partner, a Magyar Cserkészszövetség, szakmai tapasztalatcserével és jó gyakorlatok megosztásával segíti elő, valamint határon átnyúló együttműködéseket hoz létre önkéntesek és önkéntes csoportok között. Emellett a gyermekek számára díjmentes, határon átnyúló ifjúsági kulturális fesztiválokat, programokat, konferenciákat, workshopokat, valamint sport programokat és táborokat szervez.

Címke: