Országos Elnökség (2006-2015)

Országos Elnök

Buday Barnabás cst.  


Országos Ügyvezető Elnök

dr. Henn Péter csst.


Országos Vezetőtiszt

Solymosi Balázs cst.Az elnökség munkáját az Országos Iroda és sok-sok önkéntes segíti.

 

Programunk - 1. Szakmaiság

Egységes ifjúságnevelési koncepció Mire és hogyan neveljük a ránk bízott gyermekeket? Mottó: "Ha meg tudjuk álmodni, meg is tudjuk valósítani!" (Walt Disney)

Téma: Programunk legfőbb pontja, hogy erre a kérdésre hosszú távon, mindenki számára megfelelő módon választ adjon a cserkészet. Két dolgot kell leszögezni mindjárt az elején. Egyrészt ez olyan léptékű és meggondolást kívánó munka, ami túllép egy középtávú programon is, és 3-8 év távlatában jelenthet majd gyakorlati lépéseket. Másrészt - természetesen - a cserkészetet nem kell elölről kitalálni. Bi-Pi és magyar elődeink határozott alapokat raktak le. Ezekre az alapokra kell építkeznünk, korszerű módszertannal, a lehető legalkalmasabb módon, úgy, hogy a mai gyerekek és fiatalok be tudják fogadni azokat a nagyszerű kincseket, amelyeket a cserkészet tartogat számukra. A programpont két kiemelt témája a lelkiség, azaz nevelő tevékenységünk az Isten felé való növekedés útján, illetve a vezetőképzés.

Feladatok: Főbb területek, amelyek továbbgondolást igényelnek:
 • célok összegzése az alapokból levezetve.
 • korosztályok meghatározása, amelyekkel a cserkészet foglalkozni akar. Ezen belül a korosztályi bontás, és az, hogy melyik korosztálynak miért fontos a szerepe.
 • Az előző két pont eredménye, kvázi „mellékterméke” lesz egy átgondolt próbarendszer és módszertani segédanyag-sorozat, melyeket egyéb könyvek, kiadványok megjelentetésével szeretnénk megtoldani.
 • Az eredményes nevelőmunkához vezetőink képzésének és továbbképzésének rendszere.
Ez az újragondolási folyamat segít, hogy azonosíthassuk a cserkészprogram változtathatatlan elemeit, amelyeket meg kell őriznünk, hogy hűségesek maradjunk a cserkészet alapjaihoz, s azokat az elemeket, amelyeket úgy kell alakítanunk, hogy megfeleljenek a fiatalok új igényeinek.


Programunk 2. Háttér

Tagjaiért működő Szövetség Egyszerűbb, élhetőbb, cserkészeknek szolgáltató szervezet kialakítása

Téma: Az MCSSZ, mint szervezet szolgáltató szerepét és küldetését abban látjuk, hogy olyan háttértámogatást tudjon biztosítani a vezetőknek, amelynek birtokában azok energiájuk javával legfontosabb feladatukra, a gyermekek és fiatalok nevelésére koncentrálhatnak. Fontosnak érezzük, hogy az MCSSZ ne szabályzatokat és adminisztrációt gyártó, bonyolult és átláthatatlan működésű intézmény legyen, hanem egyszerűbb és élhetőbb rendszerben működő, szolgáltatásokat nyújtó, a középszinteken is erős ifjúsági szervezet, melyben kiemelt figyelmet kap a generációk egymás mellett élése, és tudásuk összekapcsolása.

Feladatok:

 • A hazai fejlődési folyamatokkal összhangban szeretnénk a kerületek összefogását segíteni, és az MCSSZ középszintű központjait megerősíteni. Tudjuk, a feladatok legjobban helyi szintről kiindulva oldhatók meg, az országos szint feladata a koordináció: a csapat- és kerületi szinten megvalósuló cserkészmunka támogatása (a kerületek, a kerületi rendezvények, a vezetőképzések rendszeres meglátogatása, és a folyamatos kapcsolattartás).
 • A működés során kiemelt figyelmet fordítunk az MCSSZ anyagi és szakmai fenntarthatóságának megalapozására. Ez számunkra
  • a cserkészprogramok szakmai tervezettségének és megalapozottságának javítását,
  • az MCSSZ bevételi és kiadási oldalának pénzügyi tervezettségét,
  • valamint az MCSSZ kiszámítható és átlátható működésének megteremtését jelenti.
 • A megnövekedő kiadásokat több lábon álló forrásteremtési stratégia mentén tervezzük fedezni.
 • A tagdíjak rendezésével párhuzamosan ki szeretnénk alakítani a csapatoknak és a tagoknak járó szolgáltatások rendszerét, az érintettek igényét felmérve, velük együtt gondolkozva.


Programunk 3. Kapcsolatok

cserkészete Kommunikáció és együttműködés

Téma: Mai felgyorsult információs világunkban a kommunikáció vált mindennapi életünk egyik legfontosabb és legtöbbet hangoztatott területévé. Mi, cserkészek sem hagyhatjuk figyelmen kívül a kommunikáció fontosságát, hiszen segítségével könnyebben érhetjük el céljainkat. Rendkívül fontos szem előtt tartanunk: elsődleges cél az, hogy tevékenységünk hiteles legyen. A külső kommunikáció nem cél, hanem eszköz, azaz hiteles kommunikációt csak akkor tudunk folytatni, ha tevékenységünk is hiteles!

Feladatok: Három nagyobb témával kell részletesen foglalkoznunk, melyeknek jól megkülönböztethetők országos és helyi szintű vonatkozásaik.
 • Belső kommunikáció:
  • Alapvető kérdése, hogy mit gondolunk mi a cserkészetről. Belső egyetértés kell abban, hogy mit állítunk magunkról. Ehhez nagyon sok személyes találkozás, beszélgetés, fórum szükséges.
  • A hatékony működéshez pedig, igyekszünk mihamarabb létrehozni a mindenki által hozzáférhető információs rendszereket. Ide tartozik a Vezetők Lapjának, Magyar Cserkésznek és a www.cserkesz.hu honlapnak az átgondolása, fejlesztése.
 • Külső kommunikáció:
  • Legyen a cserkészetünknek egységes képe, megjelenése, amely kívülről látható belőlünk: egyenruha, arculat, viselkedés, tevékenység, szokások!
  • A sajtókommunikáció nagyon csábító terület: tudnunk kell, hogy a kommunikáció belső hierarchiájának legfejlettebb szintje. Amint tevékenységünk és a kommunikáció többi területe megengedi ezzel is komolyan kell foglalkoznunk, természetesen addig sem elhanyagolva a megjelenéseket. (Tipikusan eltérő feladatok adódnak helyi szinten, mint országos szinten – ezekre is figyelemmel kívánunk lenni.)
 • Együttműködések:
  • Emberi szinten kiemelt figyelmet kap a cserkészgenerációk egymás mellett élése, és tudásuk összekapcsolása.
  • A cserkészcsapatok közti partnerségi viszonyt speciálisan erre kiírt projektekkel, testvércsapati lehetőségekkel szeretnénk inspirálni.
  • A cserkészet együtt akar működni más szervezetekkel is. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a cserkészet részt vegyen a helyi közösségek életében, vállaljon társadalmi szerepet, hogy mindennapi tevékenységeink az országhatárokon átívelő magyar közösség számára többletértéket teremtsenek.