Meghívó

Kedves Cserkésztestvérem!
 
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az Országos
Tanács ülésére.  Kérlek, cserkészegyenruhában jelenj meg!
 
Az ülés helyszíne: Budapest, Tömörkény u. 3/a
Az ülés kezdete: 2018. április 28. (szombat) 10 óra 00 perc 

Tervezett napirend:
 
 1. Az Országos Tanács operatív működése
 2. Vezetőképzési Szabályzat
 3. Az Országos Küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolók megtárgyalása
 1. Az Országos Elnökség tagjainak a Magyar Cserkészszövetség 2017. évi működéséről szóló beszámolója
 2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
 3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkájáról
 4. Beszámoló az Etikai Bizottság 2017. évi munkájáról
 5. Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2017. évi munkájáról - Tábortűz
 6. A 2017. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló)
 7. A Magyar Cserkészszövetség 2018. évi költségvetési tervének elfogadása
 8. A tagdíj mértékének megállapítása
 1. Belépési nyilatkozat és referencia tárgyalása, valamint ennek beépítése az SZMSZ-be
 2. Az MCSSZ hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése
 3. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
 4. Egyebek
 1. Az OT soron következő ülésének dátuma
 2. Ülések időpontjának kijelölése a 2018/19-es cserkészévben
 
(Tervezett időtartam: 7 óra)
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/meghivo
 
Kelt: Budapest, 2017. április 13-án.
 
Jó munkát!
                                                                                                                                                                                     
                                                              Székely Csaba csst. (304.) sk.
                                                                            OT elnök