Kaszap István évfordulója

Beküldte Csepregi Márton - 2016. április 01., 17:28
Kaszap István születésének 100. évfordulóját ünnepeltük március 29-én a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emléktemplomban. A szentmise főcelebránsa Spányi Antal megyéspüspök volt. Dr. Gedai István, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese (maga is cserkész) mondott emlékbeszédet, amelynek záró aktusaként Kaszap István sírjának a virtuális Nemzeti Sírkertbe való felvételéről szóló dokumentumot adott át a püspök atyának. A szentmise végén Ronkay János (Hangya) országos vezetőtiszt mondott köszöntőt:

"Kedves püspök atya, kedves hívek, kedves cserkésztestvéreim!
„Kit nevezek én cserkésznek? – Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly és férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren, a cserkészetben, hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész.”

A Vadgalamb őrs vezetője, Kaszap István hagyta ránk ezeket a sorokat, máig érvényes és aktuális útmutatóul minden cserkész számára. És nem csak feljegyezte, hanem egész életével példaként állt elénk, mivel ő maga is ilyen, ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész volt.
Kaszap István rövid, de annál teljesebb élete a legjobb igazolás a cserkészet által használt nevelési módszer működésére, amely ha valódi személyes elköteleződéssel, önnevelésre való hajlandósággal találkozik, rendkívüli hatással lehet a jellem épülésére. Hálásak vagyunk azért, amiért ebben ilyen példával járt előttünk.
 
A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amellyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Így hangzik a cserkésztörvény második pontja. A rendszerváltás forgatagában többen többféleképp kezdték el újjászervezni a mozgalmunkat. Voltak, akik szerint a kötelességek ilyen kifejtése, Isten beemelése már nem időszerű a mai társadalomban, ezért külön szervezetet indítottak, a törvényt lerövidítve: a cserkész híven teljesíti kötelességeit. Talán úgy vélték, így szélesebb körhöz juttathatják el a cserkészetet, de pár év alatt kiderült számukra is, a módszerünk Isten nélkül nem működik. A Magyar Cserkészszövetség ezzel szemben kezdetektől kitartott a valláserkölcsi alapok mellett, és ha nehézségek között is, de máig ebben a szellemben élünk és növekszünk. És ahogy a száz éve született Kaszap Istvánnak volt, nekünk is van célunk, és küldetésünk: az újabb és újabb fiatal generációk jellemének építését szolgálni. Kérjük Isten áldását, hogy így legyen, valóban jó munkát tudjunk ebben végezni, amen."
Rovat: